Aantal betrokkenen/ belanghebbenden

Per 31 december 2020 heeft Stichting Pensioenfonds Essity 3.621 betrokkenen of belanghebbenden. Zij zijn te verdelen in 3 groepen:

  • deelnemers: deze mensen bouwen nu pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Essity of zijn arbeidsongeschikt
  • oud-deelnemers: mensen die pensioen hebben opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity, die nog niet met pensioen zijn en het pensioen na hun vertrek bij Stichting Pensioenfonds Essity hebben laten staan
  • pensioengerechtigden: deze mensen ontvangen nu een ouderdoms-, partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen

In de onderstaande afbeelding ziet u de ontwikkeling van het aantal betrokkenen/belanghebbenden in de periode van 2016 tot en met 2020.