Kerncijfers

Belegd vermogen

Het belegd vermogen is het volledige bedrag dat het pensioenfonds belegt. Stichting Pensioenfonds Essity belegt onder meer in onroerende zaken, zakelijke waarden, vastrentende waarden en derivaten. Hoe Stichting Pensioenfonds Essity belegt, leest u in het Beleggingsbeleid.

Het belegd vermogen van Stichting Pensioenfonds Essity was eind 2017 424,5 miljoen euro.

Verschillende categorieën

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het bestuur vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt Stichting Pensioenfonds Essity het risico van de beleggingen door te beleggen in verschillende beleggingscategoriën.

Het meest belegt het fonds in vastrentende waarden en aandelen. Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties. Kenmerk van vastrentende waarden is dat het pensioenfonds een vaste rente ontvangt voor deze beleggingen gedurende de looptijd.

Verdeling beleggingen

De beleggingen van Stichting Pensioenfonds Essity waren eind 2017 op de volgende manier verdeeld:

Beleggingen 2017.jpg

Meer weten? Ga naar Risicomanagement en Beleggingsbeleid.