In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in wanneer u uw AOW-leeftijd bereikt. Dit betekent echter niet dat u fulltime moet doorwerken tot uw AOW-leeftijd. U hebt namelijk de keuzevrijheid om uw pensioen al eerder gedeeltelijk te laten ingaan. Dat kan vanaf uw 60ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw inkomen lager. Dat komt onder meer doordat u minder pensioen opbouwt, omdat u voor een deel eerder stopt met werken.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u in deeltijd met pensioen wilt gaan. U geeft dit minimaal 3 maanden voordat u in deeltijd met pensioen wilt gaan door aan Stichting Pensioenfonds Essity.

Let op: wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan moet u een intentieverklaring ondertekenen waarin u aangeeft dat u niet meer van plan bent om betaald werk te verrichten voor het deel dat uw pensioen al is ingegaan.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken met behulp van de Pensioenplanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kan ik nog meer kiezen?