Uw pensioenkapitaal omzetten

Naast het pensioen dat u hebt opgebouwd in de middelloonregeling, hebt u ook een pensioenkapitaal opgebouwd in de beschikbare premieregeling van ons pensioenfonds. Voordat u met pensioen gaat, kunt u kiezen wat voor pensioenuitkering u wil ontvangen uit dit kapitaal: een stabiel of een variabel pensioen. In Mijn Pensioencijfers en op uw jaarlijkse pensioenoverzicht kunt u zien hoeveel kapitaal u hebt opgebouwd in de beschikbare premieregeling.    

Wat is een stabiel pensioen en wat is een variabel pensioen?

1. Stabiel pensioen

Bij een stabiel pensioen weet u ongeveer welk bedrag u maandelijks ontvangt voor de rest van uw leven. Het bedrag kan alleen hoger worden als wij uw pensioen kunnen laten meestijgen met de prijzen. Of dat lukt, hangt af van onze financiële positie. Het bedrag kan alleen lager worden als wij uw pensioen moeten verlagen, omdat onze financiële positie slecht is. Een stabiel pensioen levert naar verwachting op langere termijn gemiddeld een lager pensioen op dan een variabel pensioen.

Kiest u voor een stabiel pensioen, dan wordt uw kapitaal gebruikt om een stabiel pensioen in te kopen bij ons pensioenfonds. U kunt hiervoor ook terecht bij een verzekeraar of een andere aanbieder. Dat is uw ‘shoprecht’. Het is niet mogelijk om uw pensioenkapitaal aan u zelf uit te laten keren.

2. Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen staat het bedrag dat u krijgt niet vast, omdat met uw pensioenkapitaal nog wordt belegd. Gaan de beleggingen goed, dan stijgt uw pensioen. Uw pensioen kan meer stijgen dan de stijging van de prijzen. Maar uw pensioen kan ook lager uitvallen als de beleggingen tegenvallen. U weet dus niet van tevoren hoeveel pensioen u de rest van uw leven krijgt. Een variabel pensioen levert naar verwachting op langere termijn gemiddeld een hoger pensioen op dan een stabiel pensioen.

Wilt u liever een variabel pensioen? Op dit moment is het inkopen van een variabel pensioen bij ons fonds niet mogelijk. U kunt daarvoor terecht bij een verzekeraar of een andere aanbieder. Met het pensioenkapitaal dat u bij ons hebt opgebouwd, koopt u daar een variabel pensioen in. Dat is uw ‘shoprecht’. 

Vergelijken stabiel en variabel pensioen

Klik hier om de mogelijke ontwikkeling van een stabiel pensioen over een periode van 20 jaar te vergelijken met de mogelijke ontwikkeling van een variabel pensioen. Dit voorbeeld is gebaseerd op een pensioenkapitaal van € 50.600,-.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen er voor u geregeld is bij ons fonds. Daarnaast kunt u de Pensioenplanner laten uitrekenen wat uw overige keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Twijfelt u over welke keuze u moet maken? Ons pensioenfonds kan en mag u daarover niet adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan dat wel. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Meer informatie

Meer informatie over een stabiel en een variabel pensioen vindt u in de voorbeeldteksten van de Pensioenfederatie.

Wat kunt u nog meer kiezen?