Stoppen met werken

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u nog voor uw pensioen stopt met werken. Het heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

Er zijn verschillende redenen waar om u stopt met werken, bijvoorbeeld:

U wordt werkloos

U raakt uw baan kwijt. U moet in het algemeen financieel een stap terugzetten.

Wat is er geregeld

U bouwt geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds Essity. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan bij Stichting Pensioenfonds Essity.

Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in elk geval tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Wat moet ik doen?

U geeft uw ontslag door aan UWV.

U neemt vrijwillig ontslag

U besluit zelf om te stoppen met werken.

Wat is er geregeld?

U bouwt geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds Essity. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, blijft voor u staan bij Stichting Pensioenfonds Essity.

U begint een eigen bedrijf

Wat is er geregeld?

U bouwt geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds Essity. Het pensioen dat u al opgebouwd hebt, blijft voor u staan bij Stichting Pensioenfonds Essity. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in elk geval tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioen?

U stopt met werken. Dan stopt ook uw pensioenopbouw bij ons. Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken wij of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen wij 5 jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om het pensioen in één keer aan u uit te betalen.    

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022)

U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Vraag dat aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. U kunt ook ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen bij ons te laten staan.

Begint u een eigen bedrijf? Dan kunt u vanaf nu zelf uw pensioen regelen, bijvoorbeeld bij een pensioenverzekeraar. U kunt het pensioen dat u al hebt opgebouwd dan niet meenemen.

3) Uw pensioen is minder dan € 2,- per jaar

Een pensioen van minder dan 2 euro per jaar vervalt als u stopt met deelnemen aan onze pensioenregeling. De reden hiervoor is dat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen in verhouding zeer hoog zijn. Sinds 1 januari 2019 laat ons fonds deze heel kleine pensioenen daarom vervallen. Mocht dit voor u gelden, dan informeren wij u uiteraard hierover.