Verandert u van baan? Dan stopt uw pensioenopbouw bij Stichting Pensioenfonds Essity. Gaat u ergens anders werken, dan gaat u waarschijnlijk via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij een ander pensioenfonds. 

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij Stichting Pensioenfonds Essity hebt opgebouwd. Elk jaar is er voor u online een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen er voor u en uw eventuele partner is. U vindt het pensioenoverzicht als u inlogt op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Eens in de 5 jaar sturen wij u dit pensioenoverzicht ook toe.

Wat kan ik doen?

Wellicht kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken wij of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen wij vijf jaar lang. Ons fonds stuurt u na die periode een brief om het pensioen in één keer aan u uit te betalen.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022)

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet.

Let bij uw beslissing bijvoorbeeld op:

  • soort pensioenregeling (bijvoorbeeld een eindloon- of middelloonregeling of premieovereenkomst)
  • verhoging pensioen (wordt uw pensioen aangepast aan prijs- of loonstijgingen, is deze verhoging voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?)
  • partnerpensioen (vervalt het recht op partnerpensioen als u van pensioenfonds verandert?)
  • financiële positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad)
  • keuzemogelijkheden van de pensioenregeling

3) Uw pensioen is minder dan € 2,- per jaar

Een pensioen van minder dan 2 euro per jaar vervalt als u stopt met deelnemen aan onze pensioenregeling. De reden hiervoor is dat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen in verhouding zeer hoog zijn. Sinds 1 januari 2019 laat ons fonds deze heel kleine pensioenen daarom vervallen. Mocht dit voor u gelden, dan informeren wij u uiteraard hierover.

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download het formulier van de Pensioenvergelijker vanaf onze pagina Documenten.

Aanvragen

Vraag waardeoverdracht aan nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht.
Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt de waardeoverdracht uitgevoerd.

Voorwaarde

De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een fonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.
U kunt de waardeoverdracht wel aanvragen, maar het pensioenfonds neemt uw aanvraag pas in behandeling wanneer de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Informatie voor u

Nadat u uit dienst gaat, ontvangt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity.