Pensioenreglement

Hoe uw pensioen precies geregeld is, staat in uw pensioenreglement. U vindt hierin onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop u met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er voor u, uw partner en kinderen zijn
  • de opbouw van uw pensioen
  • de aanpassing van uw pensioen aan uw wensen
  • de toekomstige waarde van uw pensioen

De werkgever en vakbonden bepalen de inhoud van een pensioenregeling. Het pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling en legt deze vast in een pensioenreglement.