Meestal bedoelen wij met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U ontvangt straks pensioen:

 • van de overheid
 • van uw pensioenfonds(en)
 • van een bank of verzekeraar

Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan,
 • als ze arbeidsongeschiktheid raken, of
 • als hun partner overlijdt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW ontvangt u als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt
 • Anw kan uw partner krijgen na uw overlijden
 • WIA ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt

Voor alle drie de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

Pensioenfonds

Via uw werkgever bouwt u maandelijks pensioen op. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van uw pensioenfonds een aanvullend pensioen.

Bank of verzekeraar

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen,
 • te beleggen, of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of verzekeraar. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.

Kortom

Pensioen is een veelomvattend begrip. Wanneer gesproken wordt over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen dat u via de werkgever opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Essity.