Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioenkapitaal in de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling tezamen, is de werkgever aan het pensioenfonds een vaste premie verschuldigd ter grootte van 22,8% van uw  pensioengevend salariHet jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen.s (inclusief 2% deelnemersbijdrage). 

Hoe betaalt u?

De deelnemersbijdrage wordt door de werkgever in maandelijkse termijnen op uw salaris ingehouden. De totale premie wordt vervolgens afgedragen door uw werkgever aan het pensioenfonds.

Kostendekkende premie

De totale premie die het pensioenfonds ontvangt, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. Dit wordt ook wel een kostendekkende premie genoemd.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij het fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.