Hoeveel betaalt u?

Voor uw werkzaamheden voor de onderneming ontvangt u een financiële vergoeding. Dit bestaat voor een deel uit salaris (ca. 79,5%) en voor een deel uit premie voor de opbouw van uw pensioen (ca. 20,5%).  

De premies worden betaald uit de loonruimtes van de werknemers voor verrichte arbeid. Een eventuele extra bijdrage van de werknemer wordt door sociale partners overeengekomen en kan per aangesloten onderneming verschillen. 

De totale pensioenpremie is ca. 20,5% van het pensioengevend salarisHet jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen. voor de middelloon- en beschikbare premieregeling.

Hoe betaalt u?

Uw werkgever maakt dit deel van uw inkomen over aan het fonds.

Kostendekkende premie

De totale premie die het pensioenfonds ontvangt, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. Dit wordt ook wel een kostendekkende premie genoemd.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij het fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.