Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, kunt u (een deel van) het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2002 omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner hebt of omdat uw partner zelf een goed inkomen heeft. Hebt u een partner, dan moet deze wel instemmen met het omzetten van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Wanneer u ervoor kiest om (een deel van) het partnerpensioen te gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen, dan ontvangt u later meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen.

Rekenvoorbeeld

Stel, u kiest ervoor om uw volledige partnerpensioen om te zetten. Het gaat daarbij om 100% van wat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2002. Dan wordt ongeveer 27% ouderdomspensioen toegevoegd aan het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2002. U hebt dan geen recht meer op partnerpensioen.

Een voorbeeld:
U hebt vanaf 1 januari 2002 1000 euro aan ouderdomspensioen en 700 euro (70% van 1000 euro ouderdomspensioen) aan partnerpensioen opgebouwd. U wilt dit partnerpensioen volledig omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit betekent dat ongeveer 270 euro (27% van 1000 euro ouderdomspensioen) wordt toegevoegd aan uw ouderdomspensioen.

Wat moet ik doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij het fonds. Geef daarna uw keuze door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van het fonds ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook in Mijn Pensioencijfers.

Wat kan ik doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken met behulp van de Pensioenplanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kan ik nog meer kiezen?