Verhoging pensioen

De opgebouwde pensioenen in de middelloonregeling bij Stichting Pensioenfonds Essity kunnen worden verhoogd. 

Waarom verhoging van pensioen?

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom probeert Stichting Pensioenfonds Essity elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat heet ook wel toeslagverlening (indexatie). De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt met een bepaald percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Stichting Pensioenfonds Essity heeft uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is de verhoging per:

De lonen stegen toen met:

2021: 0,00%

1 januari 2022 volgt

2020: 0,00%

1 januari 2021 2,26%
2019: 0,00% 1 januari 2020 2,61%
2018: 0,00% 1 januari 2019 2,22%
2017: 0,00% 1 januari 2018 2,05%
2016: 0,00% 1 januari 2017 1,62% 
2015: 0,00% 1 januari 2016 1,57% 
2014: 0,00% 1 januari 2015 2,33%
2013: 2,00% 1 januari 2014 2,00%
2012: 0,00% 1 januari 2013 2,16%
2011: 0,00% 1 januari 2012 1,97%

Wanneer krijg ik een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als de financiële positie van het pensioenfonds het toelaat. Bij een verhoging wordt het door u opgebouwde pensioen verhoogd met maximaal de loonontwikkeling.

Het pensioenfonds reserveert geen geld voor de verhoging. Het bestuur stelt elk jaar vast of en hoeveel uw opgebouwde pensioen wordt verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds.

De komende jaren

Door het huidige economische klimaat verwacht ons fonds uw pensioen in de komende jaren niet te kunnen verhogen. Het verlagen van uw pensioen is echter vooralsnog ook niet aan de orde.

Dekkingsgraad

De financiële positie van het pensioenfonds is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en het vermogen van een pensioenfonds. Het wordt uitgedrukt in %. Een dekkingsgraad van 105% bijvoorbeeld betekent dat het pensioenfonds voor elke euro die zij moet uitkeren aan pensioen, €1,05 euro aan vermogen heeft. De actuele dekkingsgraad kunt u zien bij de informatie over de financiële positie.

Wat als ik geen pensioen meer opbouw bij Stichting Pensioenfonds Essity?

Doet u niet meer mee aan de pensioenregeling, omdat u bijvoorbeeld:

  • een andere baan hebt gevonden
  • werkloos bent, of
  • met pensioen bent

Dan wordt uw pensioen op een andere manier aangepast aan de stijging van de prijzen. Hierover leest u meer bij oud-deelnemer of gepensioneerde.

Bouwt u geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds Essity omdat u arbeidsongeschikt bent? Dan wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal op dezelfde manier aangepast aan de stijging van de prijzen.