Ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Als u met pensioen gaat, kunt u een deel van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd omzetten in een hoger partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft. U kunt dan een deel van uw eigen ouderdomspensioen gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. Hiervoor geldt wel een maximum.

Gevolgen voor uw pensioen

Wanneer u ervoor kiest om een deel van het ouderdomspensioen te gebruiken voor meer partnerpensioen, dan ontvangt u later minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt na uw overlijden een hoger partnerpensioen.

Rekenvoorbeeld

Stel, u kiest ervoor om 5% van uw ouderdomspensioen om te zetten in extra partnerpensioen. In dit voorbeeld rekenen we met de pensioenrichtleeftijd 68, zoals we dat ook op uw UPO doen.

Een voorbeeld:
U hebt op de pensioeningangsdatum 10.000 euro aan ouderdomspensioen en 7.000 euro (70% van 10.000 euro ouderdomspensioen) aan partnerpensioen en 1.400 euro aan wezenpensioen opgebouwd. U wilt 5% van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen.

Extra partnerpensioen: € 10.000,00 x 5% x 2,486* = € 1.243,00. Vanaf het moment dat u overlijdt ontvangt uw partner door deze uitruil € 8.243,00 aan partnerpensioen. Het wezenpensioen verandert niet en blijft dus € 1.400,00. Na uitruil is uw ouderdomspensioen ingaand op 68 jaar: € 9.500,00.

* De uitruilfactor die voor deze leeftijd geldt is 2,486 (in 2022). Deze uitruilfactor wordt elk jaar aangepast en verschilt per pensioenleeftijd. In het pensioenreglement in bijlage 4 vindt u het overzicht van de uitruilfactoren per pensioenleeftijd.

Wat moet ik doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij het fonds. Geef daarna uw keuze door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van het fonds ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook in Mijn Pensioencijfers.

Let op: Als u eenmaal uw keuze om te ruilen aan ons hebt doorgegeven, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Let op: Wij hebben geen zicht op uw totale inkomenssituatie en de fiscale gevolgen van de keuzes die u maakt voor uw pensioen. Ga dit zelf vooraf na of neem contact op met een (fiscaal) adviseur

Wat kan ik doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken met behulp van de Pensioenplanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kan ik nog meer kiezen?