U hebt een nieuwe baan. U gaat pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds Essity.

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met daarbij een korte samenvatting van uw pensioenregeling. Daarnaast krijgt u toegang tot de PensioenplannerEen rekentool waarin u kunt zien wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen. in Mijn Pensioencijfers.

Wat is er geregeld?

Uw werkgever heeft samen met de vakbonden een pensioenregeling afgesproken voor werknemers:

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij Stichting Pensioenfonds Essity.

Wat kan ik verder doen?

Hebt u via uw laatste werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit pensioen onder voorwaarden meenemen naar Stichting Pensioenfonds Essity. Dat heet waardeoverdracht.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022)

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 in 2022)

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet.

Let bij uw beslissing bijvoorbeeld op:

  • soort pensioenregeling (bijvoorbeeld een eindloon- of middelloonregeling of premieovereenkomst)
  • verhoging pensioen (wordt uw pensioen aangepast aan prijs- of loonstijgingen, is deze verhoging voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?)
  • partnerpensioen (vervalt het recht op partnerpensioen als u van pensioenfonds verandert?)
  • financiële positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad)
  • keuzemogelijkheden van de pensioenregeling

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download het formulier van de Pensioenvergelijker vanaf onze pagina Documenten.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij Stichting Pensioenfonds Essity nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht.

Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

Voorwaarde

De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een fonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.

U kunt de waardeoverdracht wel aanvragen, maar het pensioenfonds neemt uw aanvraag pas in behandeling wanneer de dekkingsgraad 100% of hoger is.