U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken. 

Na samenwonen

Wat is er geregeld?

Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen mocht u komen te overlijden. Het ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.

Wat moet ik doen?

Meld uw partner af bij het pensioenfonds. Stuur een brief met daarin:

  • naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum waarop u niet langer samenwoont
  • en, als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen.

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

Wat kan ik verder doen?

Uw ex-partner kan verklaren af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van het pensioenfonds. Neemt u dat op in de brief die u ons stuurt om uw ex-partner bij ons af te melden. Stichting Pensioenfonds Essity bekijkt of het hiermee kan instemmen.

Informatie voor u en voor uw ex-partner

Als u uw partner bij het pensioenfonds hebt afgemeld, dan sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

Na echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

Wat is er geregeld?

In de wet zijn twee zaken geregeld:

  • Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  • Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

Maar u en uw ex-partner kunnen het ouderdomspensioen ook anders verdelen:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode. U betrekt bijvoorbeeld de jaren voordat u trouwde in de verdeling
  • combinatie van 1 en 2

Wat moet ik doen? 

Vul het formulier in Mijn Pensioencijfers in. Doet u dat binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van het pensioenfonds. Als u langer wacht dan twee jaar, dan moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent.

Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity.

U hoeft het pensioenfonds niet te laten weten dat u uit elkaar gaat. De gemeente geeft het door. Woont u in het buitenland, dan moet u het pensioenfonds wel op de hoogte stellen.

Andere afspraken

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Dan geeft u dat door aan het pensioenfonds binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent gegaan. U gebruikt hiervoor het formulier in Mijn Pensioencijfers. Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt, u moet het beiden met de beslissingen eens zijn.

Afspraken bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner kan afzien van het bijzonder partnerpensioen. Hij of zij ontvangt dan na uw overlijden geen pensioen van Stichting Pensioenfonds Essity. Wanneer uw ex-partner dit besluit, dient u het pensioenfonds een brief te sturen waarin uw ex-partner verklaart af te zien van het bijzonder partnerpensioen. U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief. Stichting Pensioenfonds Essity bekijkt of het hiermee kan instemmen.

U en uw ex-partner kunnen besluiten het bijzonder partnerpensioen en ouderdomspensioen van uw ex-partner om te zetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dan komt het pensioen voor uw ex-partner helemaal los te staan van uw eigen pensioen. Dat heet conversie. Het pensioenfonds betaalt dan het ouderdomspensioen direct aan uw ex-partner uit als hij of zij de AOW-leeftijd bereikt. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner is overleden. Gebruik hiervoor het formulier in Mijn Pensioencijfers.

Informatie voor u en voor uw ex-partner

Is de scheiding bekend bij Stichting Pensioenfonds Essity, dan stuurt het pensioenfonds u en uw ex-partner automatisch:

  • een opgave van het partnerpensioen voor uw ex-partner
  • informatie over de verdeling van het ouderdomspensioen