Ziek en arbeidsongeschikt

Ziek zijn is vervelend. Soms eindigt het in arbeidsongeschiktheid. En dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

U bent ziek

Wat is er geregeld?

De eerste twee jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Over dit inkomen bouwt u pensioen op.

Na die twee jaar bepaalt uw situatie uw inkomen. U krijgt een keuring. Dat doet UWV. Met deze keuring stelt UWV vast in hoeverre u in staat bent om betaald werk te doen.

Wat moet ik doen?

U hoeft het pensioenfonds niets over uw situatie door te geven. Stichting Pensioenfonds Essity ontvangt informatie van uw werkgever.

U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Wanneer u ontslagen bent omdat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent geraakt, ontvangt u van de overheid een zogenaamde IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De IVA-uitkering is een onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Inkomen voor nu

Was uw bruto jaarinkomen hoger dan € 57.232,08 (2020)? Dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity. U ontvangt dan tot uw AOW-leeftijd:

  • de IVA-uitkering van de overheid, en
  • het arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity

Pensioen voor later

U blijft pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds Essity. U hoeft hiervoor geen pensioenpremie te betalen. Vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity.
Na uw overlijden is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet ik doen?

U hoeft het pensioenfonds niets over uw situatie door te geven. Stichting Pensioenfonds Essity ontvangt informatie van UWV.

Wat kan ik verder doen?

U kunt een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Hoeveel krijg ik?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van het fonds. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kunnen zich twee situaties voordoen:

  1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
  2. U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds Essity.
Vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

2. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Was uw bruto jaarinkomen hoger dan € 57.232,08 (2020) voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity. U ontvangt dan tot uw AOW-leeftijd:

  • de WGA-uitkering van de overheid
  • het arbeidsongeschiktheidspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity
  • salaris over de uren die u nog werkt

Pensioen voor later

U blijft gedeeltelijk pensioen opbouwen bij Stichting Pensioenfonds Essity. Dit gebeurt gedeeltelijk premievrij, dankzij het pensioenfonds.

Vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u ouderdomspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity. Na uw overlijden is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet ik doen?

U hoeft zelf niets over uw situatie aan het pensioenfonds door te geven. Stichting Pensioenfonds Essity ontvangt informatie van UWV, ook als uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert.

Wat kan ik verder doen?

U kunt een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Hoeveel krijg ik?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van het fonds. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.